чешский в Брно Вероника Калводова, учитель чешского, английского, немецкого и русского языков.

Jmenuji se Veronika Kalvodová a v současné době pracuji jako učitelka cizích jazyků. Jsem absolventkou magisterského studijního programu Učitelství německého a ruského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Nabírání praktických zkušeností jsem započala jako au pair v Německu a ve Švýcarsku. Následovala stáž na soukromé škole pro handicapované děti v Německu. Zde jsem měla možnost vyzkoušet si vedení výuky cizího jazyka v zahraničí. Během studia jsem se mimo jiné věnovala práci animátorky a lektorky německého, ruského a českého jazyka na dětských táborech v České republice a ve Švýcarsku. Mám několikaletou zkušenost s výukou v jazykových školách a soukromým doučováním cizích jazyků a českého jazyka pro cizince.

Mohu Vám pomoci se zmíněnými cizími jazyky, popřípadě jinými předměty na úrovni základní školy.

V rámci profese učitelky se snažím žáky motivovat ke studiu cizích jazyků prostřednictvím interaktivních forem výuky, zejména zapojením didaktických her pro zopakování učiva, audiovizuálních pomůcek či pohybových aktivit. Důraz kladu na vedení výuky zajímavou formou s ohledem na konkrétní potřeby žáků. Hlavním cílem mojí práce je rozvíjet komunikační dovednosti žáků se zaměřením na využití cizího jazyka v praxi.

 

Запись к репетиторам