Ruská škola v Brně nabízí komplexní profesionální korekturu ruštiny:

  • bakalářských prací
  • disertačních prací
  • závěrečných prací
  • seminárních prací
  • absolventských prací
  • postupových prací psaných v ruštině
  • korektury velkého rozsahu (akademické práce, knihy, webové stránky)
  • jakýchkoliv ruských textů

Při korektuře ruštiny se zaměříme na gramatiku i stylistiku, veškeré nesprávnosti, chyby a překlepy a opravíme je dle pravopisu ruského jazyka. Korektury provádí profesionální a vyškolený korektor. Využijte jazykové korektury vaší práce, text můžete zaslat již dnes.

Cena korektury práce se odvíjí od počtu normostran a termínu, ve kterém požadujete danou korekturu.

Normostrana obsahuje 1 800 znaků včetně mezer.

Orientační cena:

Normostrana je za 125 Kč, ale nabízíme slevu pro studenty (počet znaků počítaný bez mezer).

Jazykové korektury pro ruský jazyk pro Vás zajistíme na nejvyšší úrovni, rychle a kvalitně!

Překladatelský servis

Nabízíme též překladatelský servis. Zajišťujeme pečlivé překlady běžných i odborných textů z češtiny a angličtiny do ruského jazykaCena obecného překladu do ruštiny se odvíjí vždy od konkrétní zakázky.

Orientační cena:

Normostrana je za 250 Kč, specializace - 350 Kč, ale nabízíme slevu pro studenty (počet znaků počítaný bez mezer)

Objednat překlad nebo korekturu